Všeobecné podmienky:
Pre užívateľov (platné od 03.03.2014)
Pre firmy (platné od 7.7.2013)

Ako funguje Bločkomat

Propagácia

Registrácia „bločkéra”